10. Jun 2023.

Stanje voća i zaštitne mere u ovom periodu

Vremenske prilike osim na ozime useve nepovoljno utiču i na voće.Kako je zima bila blaga i sa neuobičajeno visokim temeprturama, koje se najvaljuju i za nanaredne dane, stručnjaci PSSS "Agrozavod" Vršac obilaskom terena uočili su određene promene na jabuci te savetuju poljoprivredne proizvođače da na vreme preduzmu odgovarajuće mere. Dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu dobiti u Poljoprivrednoj savetodavnoj, stručnoj sluzbi "Agrozavod" ili putem sajta zavoda.

ČETVRTAK, 23. 3. 2023 - 14:34Vesti

Stanje ozimih useva

Prema proceni stručnjka poljoprivredne Stručne službe Agrozavod koja pokriva grad Vršac, Opštine Plandište, Belu Crkvu i Kovin, neubičajno visoke temeprature za ovo doba godine uticale su nepovoljno na useve ječma i pšenice. Stručnajci su svakodnevno na terenu gde je primećen veoma veliki procenat biljnih bolesti, pre svega na usevima ječma. Kako bi sprečili dalje širenje biljnih bolesti na usevima, stručnajiaci savetuju poljorpivredne proizvođače da obiđu parcele kao i da na vreme primene odgovarajćce tretmane. Za dodatne informacije poljorivredni proizvođači se uvek mogu obartiti stručnjacima u poljoprivrednoj Stručnoj službi Agrozavod ili putem sajta zavoda, gde mogu pronaći korisne savete.

PETAK, 10. 3. 2023 - 15:22Vesti
SREDA, 22. 2. 2023 - 13:02Poljoprivreda

ZAŠTITA ULJANE REPICE

Rano proleće sa visokim temperaturama opominje ratare da ranije izađu na polja i počnu sa primenom mera zaštite ratarskih kultura, posebno kada je u pitanju uljana repica, tvrde stručnjaci stručne službe „Agrozavda“ iz Vršca. Preporuka proizvodjačima je da sada počnu sa primenom insekticida tim pre što su temperature znatno iznad proseka za ovo doba godine.

UTORAK, 31. 1. 2023 - 11:05Poljoprivreda

POČELE SU PRIJAVE POLJOPRIVREDNIKA ZA PLATFORMU „eAgrar“

Od januara meseca teku prijave registrovanih poljoprivrednih proizvođača za platformu eAgrar koja je u sklopu eUprave i služi za brže i efikasnije prijavljivanje, informisanje i podnošenje potrebnih dokumenata za ostvarivanje prava poljoprivrednika po raznim osnovama. Platforma je urađena sa ciljem da se sve radnje koje su se do sada sprovodile ubrzaju i sprovode daleko efikasnije.

ČETVRTAK, 18. 8. 2022 - 14:29Poljoprivreda

POČELA ŽETVA SUNCOKRETA

Na poljima južnobanatskog okruga žetva suncokreta, koji se seje svake godine na površini od 25% od ukpne obradive zemlje, je počela.

PETAK, 24. 6. 2022 - 15:53Poljoprivreda

Cikada pravi probleme u usevima pšenice i kod vinove loze

Stručnjaci Prognozno-izveštajne službe Poljoprivredne stručne savetodavne službe Vršac, uoči žetve strnih žita, skreću pažnju proizvođačima na patogen koji je već nekoliko godina unazad prisutan u usevima. Prema njihovim rečima, cikada određene probleme uzrokuje i u vinovoj lozi.

Emisije

Pogledaj sve