19. April 2024.

16:27 UTORAK, 18. 10. 2022. - 16:27 Izvor: danas.rs

Sindikat o tragičnoj smrti male Petre: Ne može da bude kriv samo Centar, izostala reakcija javnog tužioca

Mirjana Veljović, predsednica Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti, tvrdi za list Danas da je izostala blagovremena komunikacija i koordinacija između svih aktera koji su se bavili slučajem prijavljenog porodičnog nasilja, a kojima koordinira javni tužilac. Postupajući tužilac u slučaju prijavljenog nasilja u porodici, koje je prethodilo tragediji, bio je Predrag Ćurguz. Njegova reakcija je izostala, a loša komunikacija između odgovornih službi završila se tragično.

podeli

Prema rečima Veljović, Centar za socijalni rad u Vršcu nije imao informaciju o veštačenju oca u okviru krivičnog sudskog postupka.

“Uz to, Centar, kako saznajemo, u proceni rizika je u fokus stavio majku, jer nije bilo elemenata koji ukazuju na ugroženost bezbednosti deteta, a to je svakako bila obaveza. Ovakve patološke oblike Centar ne može da proceni, niti su to brze procene. Zaposleni u centrima nemaju ta znanja, ni ovlašćenja. Da li je moglo da se uradi više, sigurno da jeste, ali da li bi tragedija bila sprečena da je sve urađeno po propisu i standardima, veliko je pitanje”, ocenjuje Veljović za Danas.

Veljović se osvrnula i na optužbe na račun Centra za socijalni rad u Vršcu, koje su se prethodnih dana povlačile po medijima.

“Tužba za razvod braka nije podneta, pa samim tim Centar nije mogao da poverava dete ni jednom ni drugom roditelju, a i da su se bavili razvodom, obaveza Centra je da dostave mišljenje sudu i sud donosi presudu kome se poverava dete, po kojem modelu se odvija viđenje, donosi privremenu meru za viđenje u kontrolisanim uslovima. Ali, ponavljam, tužba za razvod nije podneta”, kaže Veljović i dodaje da su informacije, koje su se pojavljivale, interpretacija podataka do kojih je došao Pokrajinski sekretarijat u svom nadzoru, ali da je i Zaštitnik građana pokrenuo nadzor, te da se čeka i taj izveštaj.

Veljović: “Ovakvim postupanjem Pokrajinski sekretar nanosi ogromnu štetu sistemu socijalne zaštite”

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova uputio je Gradu Vršcu inicijativu za razrešenje Mirjane Knežević, v. d. direktorke Centra za socijalni rad.

Pokrajinski sekretar Predrag Vuletić tvrdi da su utvrđene nepravilnosti u radu u slučaju nasilja u porodici sa tragičnim ishodom od 4. oktobra ove godine, kada je ubijena trogodišnja devojčica. Takođe, kako je ranije saopštio Vuletić, podnete su i krivične prijave Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu, protiv odgovornog lica Centra i zaposlenih.

Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti postavlja pitanje: Kako je moguće da zaposleni nisu dobili zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru sa rokom da se izjasne, a već je podneta krivična prijava? Veljović kaže da sigurno slede i zahtevi za oduzimanje licenci tim ljudima, koji su bili zaduženi za konkretan slučaj.

“S obzirom na uznemirenje javnosti, koje je izazvao ovaj slučaj, što je u potpunosti razumljivo, jer se desila tragedija, zbog načina i nastupa nadzornog organa, ovi ljudi su unapred osuđeni i obeleženi. Ovakvim postupanjem Pokrajinski sekretar nanosi ogromnu štetu sistemu socijalne zaštite, jer se opet snaga države ne ogleda u rešavanju problema, već “skidanju glava”. Po istom tom principu na osnovu kojeg zahteva odgovornost direktora Centra sa socijalni rad u Vršcu i Pokrajinski sekretar je trebao da podnese ostavku, jer je ovo onda i njegova odgovornost”, kaže Veljović.

Ona ističe i da su ljudi u jako teškom stanju zbog svega što se dogodilo, ne samo u Centru za socijalni rad Vršac, već u svim centrima, jer su ogorčeni što su zaposleni u centrima “uvek krivi i za učinjeno i za ne učinjeno”.

“Zaposleni u Centru nemaju mogućnost da se oglase i obrate javnosti, jer ih vezuje poverljivost podataka, privatnost korisnika i naravno, etički prinicipi u radu. Što se tiče smene direktora, direktora može da smeni samo osnivač, u ovom slučaju Grad Vršac. Nemamo podatak da se desila neka hitna sednica i da je doneta ta odluka i da je postavljen novi direktor. Oko radnika je situacija kompleksnija, imajući u vidu zakonske procedure, bilo da se radi o proceduri utvrđivanja povrede radne obaveze, mogućnosti eventualnog udaljenja sa rada dok se postupak ne okonča, postupak pred Etičkim odborom u vezi povreda Etičkog kodeksa i slično. Sprovođenje tih procedura zahteva vreme i za sada nemamo informaciju da je bilo šta od tih postupaka pokrenuto”, navodi Veljović.

Veljović ističe da u ovom slučaju ne može da bude samo jedan krivac, već da je krivica sistemska.

“Uveravamo vas da zbog kompleksnosti situacije kakav je ovaj slučaj, nije mogla da se utvrdi svaka činjenica i da se “odmeri” pojedinačna i institucionalna odgovornost. Da je to moglo zapisnik o nadzoru bi bio već dostavljen centru i data prilika radnicima da se izjasne i isti bi kao takav bio dostavljen Osnovnom javnom tužilaštvu ako ima elemenata krivične odgovrnosti. Sindikat podržava da se odgovornost utvrdi i to je neophodno, ali pored individualne postoji i ona kolektivna, prvo svih nas kao društva, a onda i sistemska. Nasilje u porodici je patologija čitavog društva, nije odgovornost samo na centru već i na tužilaštvu, sudstvu, policiji, zdravstvu”, ističe Veljović.

podeli

Slične vesti

Vesti