17. April 2024.

10:42 PETAK, 15. 04. 2022. - 10:42 Autor: Marija Trišić Knežević

PIS Saveti za voćare

Voćari bi trebalo ovih dana da obrate pažnju na svoje zasade, i eventualne neophodne tretmane sprovedu pre najavljenih padavina.

podeli

Šljive, višnje i trešnje se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od početka cvetanja do precvetavanja., a zasadi jabuka u fazi od pojave prvih listova do pojave crvenih cvetnih pupoljaka, i za koji dan se očekuje i početak cvetanja. Svi voćari trebalo bi da ovih dana obrate pažnju na svoje zasade, a kako se infekcije ostvaruju u vlažnim uslovima, sve neophodne tretmane treba sprovesti pre najavljenih padavina.

“Posebnu pažnju skrećemo proizvođačima šljive, jer je na lepljivim klopkama Prognozno-izveštajne službe povećan broj imaga šljivine ose, crne i žute”, upozorava dipl.inženjer zaštite bilja Ivana Crnobrnja, iz vršačkog centra Prognozno-izveštajne službe PSSS Vršac. “Treba sprovesti insekticidne tretmane sa ciljem suzbijanja gusenica tih štetočina i sprečavanja njihovog ubušivanja u tek zametnute plodove, i treba dodati i kontaktni fungicide koji će sprečiti pojavu prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća. Trešnja i višnja su u fazi cvetanja, i tu treba sprovesti fungicidni tretman protiv Moniliniae laxae, odnosno sušenja cvetova i grančica koštičavog voća. Zbog najavljenih padavina početkom naredne nedelje, proizvođači jabuke treba da sprovedu tretman preventivnim i sistemičnim fungicidima protiv čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke”, napominje Crnobrnja.Savetodavci još jednom skreću pažnju proizvođačima da se insekticidi tretmani preporučuju isključivo u zasadima koji su u fazi precvetavanja i gde više nisu prisutni oprašivači, odnosno polinatori. Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zakonom zabranjena!

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti