27. Septembar 2023.

21:22 NEDELJA, 20. 03. 2022. - 21:22 Autor: Marija Trišić Knežević

Saveti prognozno-izveštajne službe za poljoprivrednike

Prognozno-izveštajna služba Poljoprivredne savetodavne stručne službe Vršac, ponovila je preporuku proizvođačima uljane repice, da na parcelama primene odgovarajuće tretmane u cilju suzbijanja velike i male repičine pipe.

podeli

Prognozno-izveštajna služba Poljoprivredne savetodavne stručne službe Vršac, izdala je krajem februara preporuku proizvođačima uljane repice, da na parcelama primene odgovarajuće tretmane u cilju suzbijanja velike i male repičine pipe. Savet ponavljaju jer je utvrđeno i prisustvo jaja u telima ženki ovih štetočina, a zbog izraženih temperaturnih oscilacija i niskih jutarnjih temperatura, preglede useva i sprovođenje  tretmana treba izvršiti u najtoplijem delu dana.

“Mnogi proizvođači zbog temperaturnih kolebanja nisu uspeli da obave taj tretman, pa je naša preporuka da se u narednom periodu obavezno obavi tretman insekticidima protiv velike i male repičine pipe, jer one nanose velike štete, i prilikom polaganja jaja i ishrane larvi dolazi do oštećenja tkiva”, napominje Ivana Crnobrnja, diplomirani inženjer zaštite bilja.

Pšenica i ječam nalaze se u fazi bokorenja, i u vegetaciju se ušlo sa veoma niskim infentivnim potencijalom, pa se za sada ne očekuju problemi u usevima. Kako uspešna zaštita od štetnih organizama nije moguća samo pesticidima, treba redovno primenjivati i odgovarajuće preventivne mere.

“U toku je priprema zemljišta za setvu jarih kultura. Poljoprivrednim proizvođačima bih preporučila da vode računa o plodoredu, jer se prilikom smene useva znatno smanjuje infektivni materijal u zemljištu”, kaže Crnobrnja.

Vreme je za tretmane bakarnim preparatima u zasadima koštičavog voća, ali njih treba primeniti u toku bubrenja pupoljaka, pre njihovog pucanja. U suprotnom, napominju stručnjaci, može doći do fitotoksije mladog biljnog tkiva. Bakarne preparate treba, nakon rezidbe, primeniti i kod jabučastih voćnih vrsta.    

Pogledajte video:            

podeli

Slične vesti

Naš gost

Emisije

Pogledaj sve