27. Februar 2024.

21:11 ČETVRTAK, 3. 02. 2022. - 21:11 Izvor: TV Banat

Promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem i kursa slušalaca rezervnih oficira Vojske Srbije

08.februara u vremenu od 11:00 do 14:00 časova u okviru promocije vinarijade „Dani vina Dolovo 2022“ u Pančevu održaće se promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem i kursa slušalaca rezervnih oficira.

podeli

Tv Banat
Centar Ministarstva odbrane Pančevo, obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola, da se u datom terminu mogu prijaviti za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i za kurs slušalaca rezervnih oficira Vojske Srbije, kao i da dobiju sve potrebne informacije u vezi služenja vojnog roka.

Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa :

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srbije;

- da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);

- da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

- da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;

- da nije odslužio vojni rok sa oružjem i

- da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih, kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

- da ima završene osnovne akademske studije odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;

- da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i

- da ima pozitivnu bezbednosnu proveru

Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije- Sombor, Valjevo ili Leskovac. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci.Služenje vojnog sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.

Više informacija može se dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane ili u Centru Ministarstva Odbrane Pančevo, adresa Miloša Obrenovića br.1, Pančevo, gde se mogu podneti i prijave.

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve