17. April 2024.

17:13 SREDA, 11. 11. 2020. - 17:13 Autor: Ana Marić

IZMENJEN ZAKON O BORAČKO-INVALIDSKOJ ZAŠTITI

Postraumatski sindrom ili tz.Vijetnamski sindrom priznat je kao oblik invaliditeta ratnim-vojnim invalidima novim Zakonom o boračko -invalidskoj zaštiti koji će početi da se primenjuje od 1.januara.Šta će to značiti za sve učesnike ratova devedesetih rećiće nam Ana Marić ,direktno iz Vršca.

podeli

Udruženje ratnih-vojnih invalida,ratova devedesetih, od 99.godine aktivno je učestvovalo u izradi zakona o boračko-invalidskoj zaštiti,koji obuhvata dvanaest zakona iz nekadašnje zajedničke države.Marta meseca ,tekuće godine Zakon je donešen a stupa na snagu 1.januara 2021.godine,ratni -vojni invalidi zadovljni su kažu svojim učešćem.Bitna stavka u Zakonu je priznavanje tz.vijetnamskog sindroma ili postraumatskog sindroma kao invaliditet.

U Zakonu je ostalo da po osnovu bolesti može se steći status ratnog-vojnog invalida u roku od pet godina od prestanka učešća dok  po osnovu rane i povrede status ne zastareva.Komisija ,na više nivoa odlučuje o stepenu priznavanja invaliditeta a pored toga treba predati i kompletnu dokumentaciju.Opštinska udruženja boraca i ratnih-vojnih invalida dužna su da rešenja usklade sa Novim zakonom a isto tako precizirano je i šta je potrebno od dokumentacije.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti