01. Mart 2024.

10:41 UTORAK, 17. 01. 2023. - 10:41 Izvor: TV Banat

DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA

Ministarstvo odbrane Republike Srbije objavilo je i Javni oglas o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem i upućivanju slušalaca na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire.Zainteresovani kandidati mogu izvršiti i preko portala e-uprave ili na šalterima „Pošte Srbije“. Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje u 2023. godini je stalno otvoren a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

podeli

Ministarstvo odbrane RS poziva sva lica muškog pola, državljane RS, rođene 2005.godine i starijih godišta, od 93. do 2004. koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju da se jave u centar Ministarstva odbrane za lokalnu smoupravu Pančevo, kancelarija Ministarstva odbrane u Vršcu, ul.Svetosavski trg br.10 radi uvođenja u vojnu evidenciju, svakog radnod dana od 9h do 15h od 16. januara do 28. februara tekuće godine.Sa sobom treba poneti ličnu kartu, ili drugi važeći document, a regruti koji su van zemlje mogu se javiti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Tv Banat
 

Ministarstvo odbrane Republike Srbije objavilo je i Javni oglas o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem i upućivanju slušalaca na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire.
Centar Ministratsva odbrane Pančevo obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola da pravo na prijavljivanje imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove propisane konursom koji je objavljen na internet stranici Ministarstva odbrane.
Zainteresovani kandidati mogu izvršiti i preko portala e-uprave ili na šalterima „Pošte Srbije“.

Tv Banat
 
Nakon potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije Sombor, Valjevo ili Leskovac. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci. Služenje vojnog roka sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.
Tv Banat
 

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje u 2023. godini je stalno otvoren a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

Pogledajte video:


 

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve