19. April 2024.

13:42 PETAK, 30. 09. 2022. - 13:42 Autor: Marija Trišić Knežević

Održana XVII sednica SO Bela Crkva

Skupština opštine Bela Crkva održala je u četvrtak, 29. septembra, sedamnaestu redovnu sednicu, a na Dnevnom redu bilo je 14 tačaka.

podeli

Odbornici su najpre razmatrali i usvojili Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Bela Crkva za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine. Prma izveštaju, u navedenom periodu ukupan priliv sredstava iznosio je 261.233.677,00 dinara, što u korelaciji sa planom predstavlja izvršenje od 50,70 odsto, a ukupno izvršeni rashodi 317.794.843,00 dinara, odnosno 44,32 odsto. Usvojena je i treći rebalans budžeta: ukupni prihodi budžeta, koji su po drugom rebalansu iznosili 604.734.354,00 dinara, menjaju se iznosom od 609.180.314,00, što sa prenetim sredstvima od prethodne godine, čini ukupan budžet od 721.445.960,00 dinara. Budžet je ovim rebalansom uvećan za pristigla namenska sredstva od viših nivoa vlasti u iznosu od 4.445.960,00 dinara. Izvršena je preraspodela sredstava u skladu sa nastalim potrebama i trenutnom situacijiom. Tekuća i stalna budžetska rezerva ostale su na planiranom nivou.

Tv Banat

Odbornici su razmatrali i usvojili Izveštaj o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja DJUP „Belocrkvanska jezera“ za prvu polovinu godine, i Predlog izmene Programa korišćenja subvencija preduzeća iz budžeta za 2022. godinu.
Za sledeću godinu najavljen je projekat javno privatnog partnerstvo za investiciono održavanje putne infrastrukture, kojim je za ove poslove projektovano 30 miliona dinara.
Odbornici su usvojili i Odluku o stambenoj podršci u vidu poboljšanja uslova stanovanja, Pravilnik o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bela Crkva, kao i Predlog odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine putem javnog nadmetanja, koji se odnosi na magacinski prostor u blizini Železničkog parka.

Tv Banat

Razmatran je i usvojen predlog Odluke o mreži vaspitno obrazovanih grupa dece u PU „Anđelka Đurić”, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine i Odluka o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu.
Usvojena je Odluka o obrazovanju specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Bela Crkva, i očekuje se postavljanje sirena za uzbunjivanje u svim naseljenim mestima opštine.
U okviru Izbora i imenovanja, odbornici su usvojili izveštaj Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Bela Crkva.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti