20. Maj 2024.

10:53 PETAK, 22. 04. 2022. - 10:53 Autor: Marija Trišić Knežević

Održana XVI Sednica Skupštine Grada Vršca

Na Dnevnom redu XVI sednice Skupštine Grada Vršca pored najavljenih 24, našlo se još 10 dodatnih tačaka, pa je ukupno razmatrano 34 tačke. Na početku sednice potvrđen je mandat odborniku Aleksandru Omoranu, sa liste SNS-a, nakon čega je utvrđeno da sednici prisustvuje 29 od 45 odbornika.

podeli

Gradska uprava, kao i ustanove i preduzeća čiji je osnivač Grad Vršac (Gradski muzej Vršac, Gradska biblioteka Vršac, NP Tsrija, KC Vršac, Dom omladine, Apotekarska ustanova Apoteka Vršac, Istorijski arhiv Bela Crkva, Centar za socijalni rad Vršac, Turistička organizacija i Tehnološki park) podneli su Izveštaje o radu, koji su usvojeni jednoglasno.         

Tv Banat

Razmatrane su i usvojene Informacije o stepenu usklađenost planiranih i realizovani aktivnosti JKP Drugi oktobar za 2021.godinu, i data saglasnost na novi Cenovnik održavanja i zaštite javnih zelenih površina       
Doneta je Odluka o izradi izmene i dopune Plana detaljne regulacije graničnog prelaza Vatin, kao i više odluka o imovinsko-pravnim odnosima na različitim katastarskim parcelama.
Najavljena je izgradnja zatvorenog bazena u Vršcu, jer su se, kako je istaknuto, stekli uslovi za izradu tehničke dokumentacije za ovaj projekat kao i za izvođenje konkretnih radova.  Svi ovi poslovi definisani su usvojenim Planom detaljne regulacije dela bloka 13 u Vršcu, koji obuhvata revitalizovani Gradski i pomoćni stadion, Centar Millennium i okolinu.    

Tv Banat
 
Usvojeni su Program praćenja buke u životnoj sredini i Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Grada za 2022.god, i data prethodna saglasnost na Pravilnik o radu DOO Helvecija Vršac.
Razmatrano je i usvojeno više Rešenja o razrešenju i imenovanju članova upravnih, nadzornih, i školskih odbora, kao i Rešenje o razrešenju v.d.dir.Apotekarske ustanove Apoteka Vršac Dragane Anđić, zbog podnete neopozove ostavke, i imenovanje na tu funkciju diplomiranog farmaceuta  Vukosave Janković.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve