14. Jun 2024.

14:15 PETAK, 12. 02. 2021. - 14:15 Autor: Danijela Korać

GRAD VRŠAC SUFINANSIRA TROŠKOVE ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE

Na nedavno održanoj sednici grada Vršca jedna od odluka koja je usvojena,odnosila se na uslove i kriterijume za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za parove sa teritorije grada Vršca. Nominalni iznos troškova za postupak po porodici/paru utvrdiće se posebnom odlukom Gradskog veća, nakon donošenja odluke o budžetu grada Vršca, za svaku kalendarsku godinu.

podeli

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Naš gost

Emisije

Pogledaj sve