21. Novembar 2018.

KAKO PRIPREMITI POLJOPRIVREDNE MAŠINE ZA NOVU SEZONU

Sezona žetve i berbe kukuruza polako se završava, a pred kraj sezone mogu otkazati hidraulika, diferencijali i sklopovi koji trpe najveće opterećenje tokom rada, pa je remont važna stavka u održavanju poljoprivrednih mašina. Pravilno održavanje i odlaganje mašina, smanjuje potencijalne troškove i štete.

PETAK, 2. 11. 2018 - 09:30Vesti