08. Jul 2020.

16:02 PONEDELJAK, 2. 09. 2019. - 16:02 Autor: Ana Marić

ODRŽANA XXXVIII SEDNICA SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Trideset i osma Sednica Skupštine Grada Vršca održana je danas .Od 45 odbornika ,koliko broji Skupštinski saziv, prisutno je bilo njih 27oro.

podeli

Na Dnevnom redu kao prva tačka našlo se donošenje Odluke o izradi izmene Plana generalne regulacije Vršca,usvojenog 2007.godine ,obuhvatajući celokupan gradjevinski reon Vršca bez Guduričkog naselja.Prevashodno treba regulisati namenu površina,presecanje novih ulica i saobraćajnica, i definisanje stambenih i porodičnih objekata.


Na glasanje je stavljeno i donošenje Odluke o izradi izmene Generalnog urbaniastičkog plana Vršca za prostor Trga Zelene pijace koji će ,kako trenutne potrebe nalažu,postati deo gradske i saobraćajne celine sa okolnim ulicama i saobraćajnicama.

Usvojena je i Odluka o izmeni Generalnog urbanističkog plana za prostor bivše kasarne,zatim Odluka o otudjenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca kao i odluka o postupku ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine DOO“Helvecija“.

Doneto je i Rešenje o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Apoteka Vršac i Doma zdravlja Vršac,kao i predsednika i članova Upravnog i nadzornog odbora Gradskog muzeja Vršac.

Usvojeno je i Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za izgradnju kanalizacije ,a takodje je i usvojen Izveštaj Koordinacionog odbora.

Kao dopunska tačka Dnevnog reda našla se Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata prema kojoj na početku i kraju radnog vremena vlasnik objekta,ili ovlašćeno lice, mora biti prisutan u lokalu i dužan je da 30minuta nakon prestanka radnog vremena oslobodi objekat.

U slučaju nepoštovanja Odluke propisane su novčane kazne u iznosu od 150.000 dinara odnosno 75.000 u slučaju odsustva.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve