24. Septembar 2020.

16:20 SREDA, 26. 12. 2018. - 16:20 Izvor: Tv Banat

ODRŽANA XXX SEDNICA SKUPŠTINE GRADA VRŠCA – USVOJEN TREĆI REBALANS BUDŽETA

Danas je održana 30., poslednja ovogodišnja sednica Skupštine grada Vršca. Na dnevnom redu bilo je 11.tačaka, i svi predlozi, odluke i rešenja usvojeni su bez veće rasprave. Kraću polemiku izazvao je samo Treći rebalans budžeta Grada Vršca, koji je nakon toga takođe usvojen većinom glasova.

podeli

Prema Predlogu trećeg rebalansa Budžeta Grada, prihodi i primanja grada, zajedno sa sredstvima prenetim iz prethodne godine, utvrđeni u iznosu od 2.107.500.000 dinara, odnosno ukupno po svim izvorima finansiranja 2.213.224.714 dinara. U istim iznosima utvrđeni su i ukupni rashodi, izdaci i otplate anuiteta. Najveća izmena u rashodima je novih 30 miliona za isplate po tužbama penzionera zbog samodoprinosa, koji su obezbeđeni raspodelom prethodno utvrđenih sredstava, i povlačenjem nedostajućeg iznosa iz republičke budžetske rezerve. Upravo navedeni rashodi bili su povod kraće rasprave na sednici, a na sve primedbe i opaske, odgovorila je gradonačelnica Dragana Mitrović.

U skladu sa Zakonom koji je stupio na snagu 16.decembra, a koji će se primenjivati od 1.januara, odnosno 3.marta 2019.godine, usvojena je Odluka kojom su uvedene nove naknade za korišćenje javnih dobara, i ukinute određene lokalno komunalne takse.

Odbornici su većinom glasova usvojili odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Vršca neposrednom pogodbom sa kompanijom Celanova Kapital, i o izradi plana detaljne regulacije kompleksa Celanova Agro doo.

Razmatran je i usvojen Plan rada Saveta za zdravlje grada Vršca za 2019.godinu, a na upućene kritike odgovorila je predsednica Saveta.

Na sednici je data saglasnost na rebalans usklađenog programa poslovanja JKP Drugi oktobar, i na godišnji operativni program obavljanja delatnosti zoohigijene komunalnog preduzeća, a usvojena je i Odluka o ustanovljavanju službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini grada u korist Telekom Srbija, i data saglasnost na upotrebu imena grada Vršca, prilikom registracije firme "Vršac adventure".

Odbornik SNS dr Predrag Mijatović zatražio je na sednici da se odbornica DS Dragana Rakić izvini što je njega i kolege na prethodnom zasedanju nazvala fašistima, kao i zbog pretnji upućenih predsedniku države preko društvenih mreža.

I Nenad Baroš je u svojstvu odbornika SNS uputio nadležnom tužilaštvu pitanje da li će primeniti načelo jednakosti u postupanju prema pripadnicima svih političkih stranaka:

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve