13. Jul 2020.

14:44 PETAK, 27. 09. 2019. - 14:44 Autor: Marija Trišić

ODRŽANA XXXIX SEDNICA SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Danas je održana XXXIX sednica Skupštine Grada Vršca. Odbornici su razmatrali ukupno 12 začaka dnevnog reda, a svi predlozi odluke i rešenja usvojeni su većinom glasova. Zasedanje je trajalo nešto manje od sat vremena.

podeli

Tv Banat
Na početku XXXIX sednice Skupštine Grada Vršca odbornici su razmatrali i većinom glasova usvojili Odluke o davanju saglasnosti i odobravanju prodaje nepokretne i pokretne imovine DOO “HELVECIJA“ VRŠAC Danijelu Mohanu iz Barica, i  Midala Invest Groupu doo Vršac.                                   

Na sednici je usvojena i Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Vršca, doneta u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama, prema kojoj je umesto dosadašnjih 23, predviđeno 6 matičnih područja na teritoriji Grada Vršca.

Kao odgovorna loklana samouprava, Grad Vršac ušao je u postupak razmatranja daljeg efikasnog upravljanja troškovima ulične rasvete, i odbornici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti i usvajanju predloga Projekta javno-privatnog partnerstva na rekonstrukciji, racionalizaciji i održavanju sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji Grada.

Tv Banat
Odbornici su na današnjoj sednici doneli i Odluku o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca Osnovnoj školi „Mladost“ u Vršcu, usvojili više Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju članova Školskih odbora, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog Odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac o usvajanju Cenovnika preuzimanja sporednih proizvoda životinskog porekla, prema kojoj se ono umesto dosadašnjih 21 sada plaća 27 din/kg, a troškove za fizička lica preuzima Grad. Donete su i Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije centralne zone Grada Vršca za prostor Trg Zelena pijaca, i Odluka o usvajanju prve izmene LAP zapošljavanja Grada Vršca za 2019.godinu, kako bi se on uskladio sa Nacionalnim akcionim planom.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve