04. April 2020.

16:11 ČETVRTAK, 18. 04. 2019. - 16:11 Izvor: TV Banat

XXXIII SEDNICA GRADA VRŠCA

Danas je održana XXXIII Sednica grada Vršca sa ukupno dvadeset tačaka dnevnog reda.

podeli

Nakon usvajanja Zapisnika sa predhodne sednice predsednik Skupstine grada Nenad Baros predstavio je Dnevni red prisutnim odbornicima sa ukupno dvadest tacaka.

Tv Banat

Prva tačka dnevnog red bilo je donošenje poslovnika o radu Skupštine grada Vršca ,zatim donošenje etičkog kodeksa ponasanja funkcionera lokalne samouprave u gradu Vršcu, donošenje odluke o pokretanju javno/privatnog partnerstva bez elemenata koncesije kao i veci broj pravno /imovinskih rešenja.

Tv Banat

Javno/privatno partnerstvo u prvu ruku odnosiće se na uvođenje savremene javne rasvete u gradu i uređenje putne infrastrukture ,sa značajno smanjenim troškovima  rasterećenjem javne uprave na teret privatnog partnera.

Na sednici je usvojen  izvestaj o stanju bezbednosti saobraćaja na području grada Vršca u 2018. U prošloj godini beleže se dva poginula lica, oba na državnim putevima.

Tv Banat

Da je ukupan broj saobraćajnih nesreća smanjen govori podatak da je u 2014. godini bilo 160 nesreća dok je u protekloj godini zabeleženo ukupno 108.

Ocena saobraćajne policije stanice Vršac glasi da je stanje saobraćaja na teritoriji grada Vršca zadovoljavajuce.

Ono što ce posebno obradovati vozače u gradu jeste usvajanje novog cenovnika o parkiralištu po kome cena parkinga u I zoni iznosi 30 dinara dok je u drugoj od danas 25 dinara. Pored toga, uvedeno je i parkiralište na prostoru stare Zelene pijace gde cena dnevne karte iznosi 70 dinara a mesečne 500 dinara.

Tv Banat

Takodje, usvojena je odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja javnog preduzeća za izgradnju, razvoj i uređ enje grada Vršca Varoš u likvidaciji.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti