05. Februar 2023.

11:26 SREDA, 6. 04. 2022. - 11:26 Autor: Marija Trišić Knežević

Predstavljena komunikacijska tabla na igralištu u parku

Grad Vršac ponovo je pionir u inkluziji osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Prva komunikacijska tabla na jednom dečijem igralištu u Srbiji, postavljena je u vršačkom Gradskom parku.

podeli

Na dečijem igralištu u Gradskom parku u Vršcu, postavljena je komunikacijska tabla, koja treba da olakša komunikaciju sa decom sa poteškoćama u govorno-jezičkom razvoju. Tablu je, u saradnji sa hrvatskom Udrugom Sjena i aRTisIncludum-om, osmislilo Udruženje Otvoreno srce sveta, čiji su članovi i radioničari i demonstrirali njenu upotrebu.

“Ova potpomognuta komunikacija predstavlja način komunikacije putem simbola koji zamenjuju standardni govor, i koristi se u podršci u radu sa decom sa smetnjama u razvoju, sa intelektualnom ometenošću, autizmom, i poremećajima socijalnog ponašanja”, objasnila je radioničarka Udruženja, Danijela Rakić Nikolić. “Ovo je naš podsticaj široj lokalnoj zajednici, na prihvatanje i razumevanje osoba sa poteškoćama u razvoju, i njihovoj lakšoj socijalizaciji u širem smislu”, dodala je ona.

Komunikacijska table postavljena je u saradnji i uz podršku JKP Drugi oktobar i Grada Vršca, i prva je ovakva tabla u Srbiji. Tako se Vršac ponovo postavio kao primer dobre prakse u odnosu prema osobama sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, i napravio još jedan korak ka njihovom uspešnijem uključivanju u sve životne tokove.

“Tu su još i brojne druge mere, poput ličnih pratilaca, čiji smo broj ove godine povećali i sada nema dece na listi čekanja za ovu uslugu, zatim usluga personalne asistencije za odrasle osobe sa invaliditetom, specijalizovani prevoz za decu sa smetnjama u razvoju, lokalni pomoćnici u nastavi koji pružaju podršku deci prilikom obrazovanja u vaspitno-obrazovnim ustanovama, podrška udruženjima kao što je ovo… Ovo je svakako samo jedan od oblika podrške i pokazatelj senzibilisanosti i spremnosti našeg grada na podršku i podsticaj za ravnopravno uključivanje najosetljivijih društvenih grupa u svakodnevno funkcionisanje, i sprovođenje socijalne i svake vrste inkluzije”, istakla je članica gradskog veća zadužena za oblast socijalne zaštite, Maja Ristić Lažetić.

Iako je tabla namenjena pre svega deci sa smetnjama u govoru i verbalnoj komunikaciji, mogu je koristiti i odrasli sa tim smetnjama, ali i deca regularnog razvoja kod koje je razvoj govora još uvek u toku, i može da bude od velike pomoći pri razumevanja dečijih namera, želja, osećanja ili potreba.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve