13. Jul 2020.

13:50 SREDA, 5. 12. 2018. - 13:50 Autor: Jovana Božić

5. DECEMBAR - MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA

Danas se obeležava međunarodni dan volontera. Pod sloganom „Volonteri grade otporne zajednice“ obeležava ga i Crveni Krst Srbije, kao najveća volonterska organizacija u zemlji, čime posebnu pažnju poklanja volonterima koji se angažuju i deluju u svojoj zajednici.

podeli

Tv Banat
Za početak volontiranja neophodna je pre svega dobra volja, i želja da se na dobro usmeren i efikasan način pruži različita vrsta podrške i pomoći svima kojima je potrebna. Najrazvijeniju volontersku mrežu ima Crveni Krst i Crveni Polumesec a motivi za pristupanje ovim organizacijama su različiti.

“Smatram da svako treba negde da volontira, ali mislim da je Crveni Krst super zato što ima puno programa I svako može da pronađe nešto što ga zanima.” kaže Dunja Marić, volonter CK Vršac.

“Uči se mnoge stvari i veštine, koje su nam veoma korisne u daljem životu.Pored toga ovde je zaista lepo druženje i zabavno je, svima bi preporučio da se priključe.”kaže Luka Krstić, volonter CK Vršac.

Za Crveni Krst Srbije kao najveću i najstariju humanitarnu volontersku organizaciju volonteri su nezamenljiv resurs, a u svakom društvu koje teži razvoju njihov učinak je višestruk. Koliko je snažna volonterska mreža jedne zemlje, najbolje se vidi kroz poređenje sa brojem zaposlenih:

„U razvijenim zemljama to je 1:9 zaposleni – volonter, a kada su u pitanju zemlje u razvoju to je odnos 1:180. Što se tiče volontiranja u Crvenom Krstu Srbije tu je uključeno preko 60.000 volontera, od čega su 20% starija lica, 20% radno angažovanih lica srednjeg doba i 60% mladih.“ istakao je Boško Mitrašinović, sekretar CK Vojvodine.

Svi oni angažuju se tokom čitave godine na različitim poljima, a danas je pažnja usmerena na njih.

“Drugim danima moramo da se angažiujemo kroz razne aktivnosti, tako da ovaj dan posvećujemo volonterima.Družićemo se u našem odmaralištu i raditi ono što oni žele.” rekla je Suzana Cvetanović, sekretar CK Vršac.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Kultura

Emisije

Pogledaj sve