23. Januar 2021.

14:10 PETAK, 22. 11. 2019. - 14:10 Autor: Marija Trišić

ODRŽANA XLI SEDNICA SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Danas je održana 41.sednica Skupštine Grada Vršca, sa dnevnim redom od 18 tačaka. Od ukupno 45, sednice je prisustvovalo 24 odbornika, a svi predlozi, odluke, rešenja i izveštaji usvojeni su jednoglasno.

podeli

Tv Banat
Prema odluci o prvom rebalansu budžeta grada, usvojenom 3.aprila, budžet grada planiran je na 2.292.840.300,00din. Kako je u periodu između usvajanja rebalansa i Konsolidovanog izveštaja o izvršenju grad na ime transfera od drugih nivoa vlasti dobio 28.992.500,00, ukupni prihodi i rashodi utvrđeni su na nivou 2.321.832.800,00 dinara. Konsolidovani izveštaju o izvršenju odluke o Prvom rebalansku budžeta grada za period januar - septembar 2019., predstavila je načelnica Odeljenja za budžet i finansije.
Tv Banat
„Prema konsolidovanom izveštaju o izvršenju budžeta grada za period januar - septembar 2019., ukupni prihodi i primanja beleže ostvarenje od 1.502.068.835,00 dinara, što u odnosu na plan iznosi 64,69%, a rashodi 1.463.172.000,00 odnosno 63,02%. Za ovaj izveštajni period je ostvaren budžetski suficit od 62.223.835,00 dinara“, navela je načelnica Odeljenja za budžet i finansije Vanja Radeka.

Odbornici su izveštaj usvojili jednoglasno, kao i Odluku o sahranjivanju i grobljima i Odluku o pogrebnim delatnostima, koje su sada uslađene sa Izmenama Zakona o komunalnim delatnostima, …     

a na sednici je data saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP Drugi oktobar o ceni toplotne energije, koja je uvećana za 10%, o čemu će građani biti blagovremeno obavešteni, pre početka njene primene. Na dnevnom redu našlo se i rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Drugi oktobar Nebojši Periću, zbog podnete ostavke na tu funkciju od 17.novembra, kao o Rešenje o imenovanju Jovana Kneževića, doskorašnjeg načelnika Gradske uprave Grada Vršca, na funkciju vršioca dužnosti direktora. Pre nego što je pozvala odbornike da podrže predlog Gradskog veća, gradonačelnica se zahvalila Periću na dosadašnjoj saradnji,

Tv Banat
„On je u protekle dve godine u saradnji sa nama kao osnivačem postigao značajne rezultate u poslovanju preduzeća, počev od realizacije važnih infrastrukturnih projekata do podizanja nivoa kvaliteta komunalnih usluga, što je najvažnije za Vrščane. „Sačuvali smo zaposlene, uspešno razdvojili komunalne od ugostiteljskih delatnosti, završili postrojenje za prečišćavanje pijaće vode, unapredili vododovnu, kanalizacionu, gasnu mrežu… Imajući sve ovo u vidu, predložili smo da za vršioca dužnosti bude imenovan upravo Jovan Knežević, sa uverenjem da ćemo zajedno pospešiti poslovanje JKP u najvećem interesu svih naših sugrađana“, istakla je gradonačelnica Mitrović.
Tv Banat
Predlog je usvojen jednoglasno, a zatim i rešenja kojim je sa funkcije vršioca dužnosti direktora Apoteke Vršac razrešena Manuela Đan, a na tu funkciju imenovan Željko Pešut. Usvojeni su i Kadrovski plan Gradske uprave Grada Vršca i Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2019. godinu, kao i Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora "Kulturnog centra Vršac" u Vršcu, i o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Paja Jovanović“ u Vršcu.

Na sednici su razmatrani i usvojeni i predlog odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka likvidacije JP za stambeno poslovanje Vršac, Odluka o uklanjanju objekta, Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa Hemograd, Aneks ugovora o kupoprodaji i dve Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

COVID - 19

Emisije

Pogledaj sve