27. Maj 2020.

15:57 UTORAK, 3. 09. 2019. - 15:57 Autor: Marija Trišić

OSOBE SA INVALIDITETOM I ŽENE U NASILJU

U prostorijama Dispanzera za žene Doma zdravlja Vršac, danas je održano predavanje sa ciljem dodatne senzibilizacije medicinskih radnika za postupanje prema ženama sa invaliditetom koje su pretrpele nasilje. Predavanje je deo projekta koji Organizacija „Iz kruga Vojvodina“ realizuje u saradnji sa Telom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena, uz finansijsku podršku Evropske Unije.

podeli

Predavanje na temu “Osobe sa invaliditetom i žene u nasilju” za cilj ima predstavljanje smernica za postupanje inistitucija sa ženama sa invaliditetom u situacijama nasilja. Kako je Dom zdravlja važna karika u borbi protiv nasilja, važno je medicinske radnike i sve ostale koji su u direktnom konktaktu sa žrtvama podsetiti na specifičnosti postupanja i veštine komunikacije sa njima.

Tv Banat

“Ako govorimo o ženama sa fizičkim invaliditetom – pristupačnost je najveći problem, jer ne postoje svugde rampe, rukohvati, liftovi i slično. S druge strane imamo problem i kada su u pitanju žene sa oštećenjem sluha, jer malo opština i gradova koristi usluge tumača za znakovni jezik, i onda nastaje problem u komunikaciji. Pristupačnost i komunikacija su, dakle, osnovni problemi koji se javljaju kada su u pitanju žene sa invaliditetom, a upravo ovakvim sastancima želimo da to poboljšamo i unapredimo”, objašnjava koordinatorka SOS službe Organizacije “Iz kruga Vojvodina”, Ivana Zelić.

U saradnji sa Organizacijom za podršku ženama sa invaliditetom “Iz kruga Vojvodina”, u Vršcu je nedavno organizovana i obuka za korišćenje znakovnog jezika, koju su prošli predstavnici relevantnih gradskih institucija. Vršac je tako već prepoznat kao sredina u koju vredi ulagati i u kojoj nijedan resurs neće ostati neiskorišćen.

Tv Banat
“Sa tim ciljem je ovo udruženje i danas sa nama. Vrednost prethodne aktivnosti je bila oko 200.000 dinara i oni su na neki način želeli da ulože u znanje naših kadrova, a to je bio jedan od mogućih načina da se to i ostvari. Isto je i sa današnjom edukacijom, i ja se nadam da će kolege zdravstveni radnici naći model da ono što danas budu čuli primene u praksi”, poručila je članica gradskog veća zadužena za oblast zdravstva i socijalne zaštite, Tatjana Nikolić.

Jedna grupa vršačkih zdravstvenih radnika već je pre nekoliko godina prošla edukaciju za postupanje sa osobama sa invaliditetom kroz program akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije. Ovo je bila prilika da i novi kadrovi koji su u čestom kontaktu sa njima saznaju nešto na ovu temu sa drugog aspekta, u skladu sa savremenim preporukama za postupanja.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve