16. Oktobar 2019.

15:55 ČETVRTAK, 11. 07. 2019. - 15:55 Autor: Marija Trišić

PREDLOG O PRODUŽENJU RADNOG VEKA DO 70.GODINE STAROSTI

Shodno Zakonu o radu, zaposleni koji je ispunio uslov za odlazak u penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, može slobodno da odluči da li će ostvariti pravo na penziju, ili će nastaviti da radi do navršenih 65 godina, što je granica za odlazak u starosnu penziju ali i granica navršavanja radnog veka u ovom trenutku. On bi mogao biti produžen do navršenih 70 godina života za one koji to žele, ako se usvoji inicijativa za izmenu Zakona o radu.

podeli

Zaposleni bi mogao da ostane u radnom odnosu još pet godina posle ispunjenja uslova za starosnu penziju, ako to sam želi i ako postoji potreba poslodavca za njegovim radom, a inicijativa za ovakvu izmenu Zakona o radu potekla je sa savetovanja o aktuelnim pitanjima savremenog zakonodavstva, održanog krajem prošlog meseca. Predlog da se granica radnog odnosa može pomeriti do 70. rođendana, biće upućen nadležnim ministarstvima koja su ovlašćena da Vladi Srbije predlože izmene i dopune Zakona o radu, o čemu bi na kraju odlučila Skupština Srbije.

Mišljenja građanja na ovu temu su podeljena: dok su jedni strogo protiv ovog predloga, jer smatraju da je i granica od 65 godina predugačka, drugi nemaju ništa protiv da rade do 70 godine, ako su sposobni i voljni.

Najavljenim novim odredbama o mogućnosti produženja radnog odnosa posle 65. godine navodno se ne bi menjale odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, prema kome se starosna penzija za muškarce može ostvariti sa navršenih 65 godina života i 15 godina radnog staža. Za žene je granica poslednji put pomerena početkom ove godine, a do 2032. godine, i za njih će granica biti 65 godina starosti.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti