20. Januar 2020.

15:15 ČETVRTAK, 27. 06. 2019. - 15:15 Izvor: Tv Banat

ODRŽANA XXXVI SEDNICA SUPŠTINE GRADA VRŠCA

Danas je održana XXXVI sednica Skupštine Grada Vršca, a umesto prvobitno planiranih 11, Dnevni red je imao 15 tačaka. Odbornici su, kao najvažniju, usvojili Odluku o Završnom računu budžeta grada Vršca za 2018.godinu sa Obrazloženjem godišnjeg izveštajja o učinku programa, Konsolidovanim izveštajem o izvršenju budžeta i Mišljenjem Državne revizorske institucije.

podeli

Na planirani Dnevni red dodate još četiri tačke, pa je razmatrano ukupno 15, a Predlog Odluke o Završnom računu budžeta grada Vršca za 2018.godinu sa Obrazloženjem godišnjeg izveštajja o učinku programa, Konsolidovanim izveštajem o izvršenju budžeta i Mišljenjem Državne revizorske institucije, obrazložila je gradonačelnica Vršca. Rezultat finansijskog poslovanja Grada Vršca u 2018.godini je, kako je istakla Dragana Mitrović, budžetski suficit u iznosu od 58,9 miliona dinara, a ostvarenje budžeta na prihodovnoj strani 92,7 posto, što pokazuje da je budžet planiran realno i odgovorno.

Državna revizorska institucija je, kontrolom finansijskog poslovanja grada, utvrdila samo manje nepravilnosti, koje su otklonjene u 2019. godini.

Odbornici su, pored ovog predloga, usvojili i više odluka o administrativnom prenosu nepokretnosti i oduzimanju odnosno ustanovljavanju prava korišćenja nad nepokretnostima grada, Odluku o određivanju nadležnog organa za donošenje Godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Doo Helvecija o pokretanju postupka ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine, Odluku o usvajanju plana detaljne regulacije kompleksa Cellanova Agro doo, i Odluku o izmeni Odluke o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u javnu svojinu Vršca za potrebe izgradnje novog groblja u Vršcu.

Usvojena su i rešenja o imenovanju članova Saveta za međunacionalne odnose Grada Vršca, i nekoliko školskih odbora, kao i Rešenja o prestanku funkcije v.d. direktora Gradskog muzeja u Vršcu Zvonimiru Santracu I njegovom ponovnom imenovanju v.d direktora Gradskog muzeja u Vršcu

Na početku sednice, predsednik Skupštine grada Vršca saopštio je da je odborničkoj grupi Aleksandar Vučić – Srbija pristupila i Livija Stanojev, dosadašnja odbornica SPS, tako da sada ovu odborničku grupu čini 29 odbornika.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti