25. Maj 2020.

13:59 ČETVRTAK, 13. 06. 2019. - 13:59 Autor: Marija Trišić

ODRŽANA XXVIII SEDNICA SO PLANDIŠTE

Danas je održana 28. sednica Skupštine opštine Plandište, sa dnevnim redom od samo tri tačke. Najvažnija je bila odluka o drugom dopunskom budžetu.

podeli

Nakon što su usvojeni predloženi Dnevni red, i zapisnik sa prethodne sednice, odbornici su prešli na prvu i najvažniju tačku XXVIII sednice SO Plandište – Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. Godinu. Drugim dopunskim budžetom, ukupni prihodi i primanja, kao i ukupni rashodi opštine Plandište, planirani su u visini od 670 miliona 252 hiljade 947 dinara, što je povećanje za za 36 miliona 942 hiljade 947 dinara.

Uvećane su i aproprijacije za koje Odlukom o buđetu opštine ili njegovim prvim rebalansom nije bilo dovoljno planiranih sredstava, i izvršena preraspodela sredstava, a najveće promene su se desile smanjenjem određenih aproprijacija, i povećanjem aproprijacije za nov projekat.

U pitanju je sanacija čvorišta na vodovodnoj mreži Plandište druga faza, u ukupnom iznosu od 35 miliona 734 hiljade 75,20 dinara, za koji je deo obezbeđen sa viših nivoa vlasti. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo finansiraće nešto više od 67% sredstava, a preostalih 32% procenta opština.

Nakon usvajanja Drugog dopunskog budžeta odbornici su razmatrali i usvojili i Predlog Odluke o javnim raspravama, a kako nije bilo odborničkih pitanja, sednica je završena za nešto više od deset minuta. Naredna, XXIX sednica SO Planidšte zakazana je već za sledeću nedelju.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Reportaže

Emisije

Pogledaj sve