11. Avgust 2020.

14:56 UTORAK, 11. 06. 2019. - 14:56 Izvor: Tv Banat

SERTIFIKAT O AKREDITACIJI GRADSKE BOLNICE VRŠAC

Opštoj bolnici Vršsac danas je uručen Sertifikat o akreditaci sa rokom važenja od sedam godina ,što je maksimalan period važenje Sertifikata.

podeli

Po isteku važenje prethodne Akreditacije nakon tri godine usledile su dve posete predstavnika Agencije gde se prati nivo kvaliteta rada Ustanove i ulazi u postupak reakreditacije tokom koje se vrše pripreme Ustanove za prilagodjavanje standardima .Prilikom Spoljašnje posete,gde se vrši uvid u prikazane dokaze i obavlja razgovor sa Timovima,ocenjuje se kvalitet rada i odredjuje akreditacija.

Timovi lekara i stručnjaka Opšte bolnice Vršac uložili su napore da se ispune uslovi za dobijanje Sertifikata ali i stvaranja dobre osnove za njegovo opravdanje.

Definisane su procedure rada odeljenja i prilagodjene potrebama i jedinicama rada ponaosob.Pored toga kontinuirano se radi i na daljem praćenju Evropskih standarda i učešću na Internacionalnim kongresima.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve