04. April 2020.

10:09 PETAK, 19. 04. 2019. - 10:09 Izvor: Tv Banat

SAOPŠTENJE GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VRŠCA

Gradski štab za vanredne situacije upozorava građane da je paljenje vatre na otvorenom kažnjivo zakonom, i da će svi prekršaji biti strogo sankcionisani. Saopštenje prenosimo u celosti.

podeli

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo građane i ujedno upozoravamo da je Zakonom zabranjeno paljenje na otvorenom / strnih useva, biljnih ostataka, komunalnog i drugog smeća, uređenih i neuređenih deponija, kao i na izletištima i na obodima šumskog kompleksa kojim gazduje JP „Vojvodina šume“!

Paljenje nema ni jednu korisnu svrhu, već samo ide na štetu poljoprivrednim proizvođačima.


 

Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka je zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara (član 50). Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice a pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Ukoliko se utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje žetvenih ostataka, gazdinstvo gubi pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi, u periodu od dve godine.

NEMOJTE SPALjIVATI BILjNE OSTATKE!

Sačuvajmo zemljište za buduće generacije!


 

KOMANDANT ŠTABA

Dragana Mitrović

podeli

Slične vesti

Vesti