20. Avgust 2022.

14:33 UTORAK, 2. 04. 2019. - 14:33 Autor: Marija Trišić

ODRŽANA XXXII SEDNICA SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Današnja 32.sednica Skupštine Grada Vršca trajala je samo pola sata, a usvojene su sve odluke predviđene dnevnim redom. Na današnjoj sednici usvojena je Odluka o prvom rebalansu budžeta grada za 2019. godinu.

podeli

Tv Banat
Odlukom o prvom rebalansu budžeta grada za tekuću godinu, ukupni prihodi i primanja zajedno sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine, po svim izvorima finansiranja, utvrđeni su na nivou od 2 milijarde 292 miliona 840 hiljada 300 dinara, a na istom nivou utvrđeni su i rashodi. Čisti prihodi budžeta, odnosno rashodi sa otplatama svih anuiteta, utvrđeni su u iznosu od 2 milijarde 198 miliona dinara. Odluku je obrazložila gradonačelnica Vršca:
Tv Banat
Drugi razlog rebalansa je obezbeđivanje sredstava za sufinansiranje projekata čija je realizacija planirana za ovu godinu. Jedan od njih je izgradnja kanalizacije upotrebljenih otpadnih voda u naseljenom mestu Pavliš, odnosno prva faza radova, za koju je Grad Vršac zaključio ugovor sa Upravom za kapitalna ulaganja APV:
Tv Banat
Grad je takođe uvažio zahteve mesnih zajednica, i rebalansom obezbedio nedostajuća sredstva za planirana ulaganja, a došlo je i do manjih usaglašavanja sa potrebama drugih korisnika.

Pre usvajanja odluke o budžetu, odbornici su usvojili i zaključak kojim se obavezuju svi korisnici budžetskih sredstava da usklade programe rada sa finansijskim programima za tekuću godinu, sa sredstvima planiranim za njihovu ustanovu ili preduzeće, i dostave ih gradskom veću u roku od 15 dana.

Odbornici su na sednici razmatrali i usvojili Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmeni i dopuni odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, koje nastaje izdvajanjem dale imovine i obaveza iz JKP „Drugi oktobar“, i Odluke o smanjenju osnovnog kapitala DOO „Helvecija“ usled povlačenja i poništaja dela udela Grada Vršca; Odluku o zaključivanju vansudskog poravnanja između DOO „Helvecija“ i grada, i Izmenu Odluke o pokretanju postupka prenosa udela grada u DOO „Helvecija“ trećem licu sa naknadom.

Na sednici je usvojena i Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose, Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada u ulici Lipa u Hemogradu – Predškolskoj ustanovi „Čarolija“, i Rešenja i izmene rešenja o imenovanju školskih odbora Školskog centra „Nikola Tesla“ i Osnovne škole „Branko Radičević“ u Uljmi.

Na kraju skupštinskog zasedanja, odbornica Valentina Jovanov pozvala je kolege da se odreknu današnje dnevnice i sredstva doniraju za nastavak lečenja -ogodišnjeg sugrađanina Jovana Jovanovića, o čemi su se odbornici izjasnili nakon sednice.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve