03. Jun 2020.

16:19 PETAK, 22. 03. 2019. - 16:19 Izvor: Grad Vršac - kabinet gradonačelnika

POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANjA GRADA VRŠCA

Radi odavanja posebnih priznanja za izuzetne rezultate postignute u različitim oblastima privrednog i društvenog života i rada, kao i za posebne zasluge, Odlukom Skupštine Grada Vršca ustanovljavaju se javna priznanja Grada Vršca: Nagrada za životno delo, zvanje Počasnog građanina i Povelja Grada Vršca.

podeli

1. Nagrada za životno delo se dodeljuje pojednincu koji je u toku svog radnog veka trajno ostvarivao izuzetne lične rezultate u oblastima nauke, društvenih delatnosti, umetnosti, privrede, sporta i drugih oblasti rada i stvaralaštva i time dao izuzetan doprinos ugledu i razvoju Grada Vršca.

2. Zvanje Počasnog građanina Grada Vršca se dodeljuje pojedincu koji je svojim radom ili stvaralaštvom izuzetno doprineo afirmaciji kulturnih, istorijskih, privrednih i drugih vrednosti Grada Vršca. Počasnim građaninom Grada Vršca može biti proglašen i strani državljanin.

3. Povelja Grada Vršca se dodeljuje pojedincu, ustanovi, preduzeću ili organizaciji koji su svojim izuzetnim delom ili graditeljskim poduhvatom ostvarili rezultate koji se mogu smatrati doprinosom kulturnoj, arhitektonskoj, privrednoj ili stvaralačkoj baštini uopšte, ili koji su lično doprineli ostvarivanju kapitalnih razvojnih projekata Grada.

Nagrade se uručuju na svečanosti koja se održava povodom dana i slave Grada, na dan Svetog Teodora Vršačkog 29. maja.

Grad Vršac poziva sve građane, da svoje predloge za dodelu priznanja ustanovljenih ovom odlukom, sa odgovarajućim obrazloženjem, dostave do 08.04.2019.godine,na pisarnici Grada Vršca,naslovljeno na Gradonačelnika Grada Vršca.

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve