18. Januar 2020.

14:44 UTORAK, 26. 02. 2019. - 14:44 Autor: Jovana Božić

PRAVILNO ODLAGANJE I SELEKCIJA OTPADA

JKP „Drugi oktobar“ postavilo je 13 novih kontejnerskih mesta na Guduričkom putu. Od toga je 26 za komunalni otpad, a na 5 mesta nalaze se kontejneri za primarnu selekciju otpada.

podeli

Tv Banat
Novi kontejneri doprinose uređenijem izgledu Guduričkog puta i kvalitetnijem načinu sakupljanja smeća. Kontejnerska mesta ograđena su metalnom zaštitnom ogradom u skladu sa saobraćajnim, komunalnim i urbanističkim standardima i obeležena fluorescentnim trakama radi bolje vidljivosti.
Tv Banat - Dragan Ninković

„Ukupna investicija je negde oko tri i po miliona dinara.A odlučili smo se za ovaj deo guduričkog puta jer pripada putu vina i zaista je bilo neophono neko kvalitetnije rešenje za uređenje kontejnerskih mesta, koja su sada lepša, praktičnija i bolje se uklapaju u ambijentalnu celinu.“ kaže Dragan Ninković, izvršni direktor za komunalne poslove JKP „Drugi oktobar“.

Tv Banat
Mešanje različitih vrsta otpada nikad nije dobar izbor i zbog toga je JKP Drugi oktobar na Guduričkom putu postavo kontejnere različite boje i namene. U plavi kontejner sakuplja se papirnata ili kartonska ambalaža a žuti je namenjen za Pet ambalažu, aluminijum i staklo.Ovakav način sakupljanja smeća predstavlja primarnu selekciju i prvi korak ka očuvanju životne sredine
Tv Banat

„Dodali smo 5 reciklažnih ostrva, što je samo nastavak akcije koju započeli predhodne godine.Za sada imamo ukupno 15 reciklažnih ostrva u gradu, naravno tu se nećemo zaustaviti,nastavljamo akciju dalje, to je naša zakonska i moralna obaveza prema okolini i okruženju.“ dodao je Dragan Ninković, izvršni direktor za komunalne poslove JKP „Drugi oktobar“.

Tv Banat
JKP „Drugi oktobar“ za sada samo sakuplja otpad, privremeno ga lageruje i prosleđuje dalje reciklerima. Odvajanje ili selekcija otpada ipak predstavlja prvi korak u reciklaži i u tome može da pomogne svako od nas. Potraži specijalne kontejnere za reciklažu u svojoj blizini i potrudi se da ih redovno puniš odgovarajućim otpadom.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti