16. Oktobar 2019.

15:06 UTORAK, 8. 01. 2019. - 15:06 Autor: Marija Trišić

MALI BROJ GRADOVA I OPŠTINA PRUŽA USLUGE ZAŠTIĆENOG ILI STANOVANJA UZ PODRŠKU

Oko 900 duševno obolelih ili osoba sa intelektualnim poteškoćama u našoj zemlji, zainteresovano je i moglo bi da živi samostalno, kroz projekat Stanovanje uz podršku. Međutim, mnogi od onih koji su već u stanovima, mogli bi uskoro da budu vraćeni u ustanove zatvorenog tipa. Posle 14 godina, ova usluga nije više dostupna u Beogradu, a najavljeno je njeno ukidanje u još nekim gradovima i opštinama. Zahvaljujući podršci lokalnih samouprava, ova usluga i dalje postoji i u Vršcu i u Plandištu.

podeli

Tv Banat

Još od 2013. ova usluga dostupna je u Starom Lecu, selu u Opštini Plandište. U dve kuće i danas živi 10 stanara, bivših korisnika Doma za stara i duševno obolela lica 1.oktobar u ovom mestu. Koliko su zadovoljni uslovima i svojim današnjim životima – najbolje govore sami.

Iako žive samostalno, nisu u potpunosti prepušteni sami sebi, jer o njima brine tim na čelu sa socijalnim radnikom. Takođe, radno su angažovani u Domu:

„Kao vi i ja što idemo na posao, tako oni svako jutro dolaze u Dom, obavljaju neke aktivnosti – šta god da su odabrali, vraćaju se kući i onda sami kuvaju ručak, piju kafu, obezbeđuju neki zajednički budžet da mogu da završe neke poslove“, objašnjava direktorka Doma dr Mirjana Vuković.

“Sve oni obavljaju, higijenu celog prostora, dvorišta, kose travu, rade baštu, sve što je moguće, a normalno i tu im pružamo podršku, jer neki od njih se nikad nisu susretali sa tim vrstama poslova”, dodaje Nada Bubnjević, rukovodilac Službe socijalnog rada.

Tv Banat

Usluga stanovanja uz podršku postoji i u Vršcu, i namenjena je mladima koji napuštaju sistem socijalne zaštite, odnosno domski ili porodični smeštaj. Kroz program je od 2011 prošlo 6 korisnika, a za sada je on prilagođen samo dečacima.

“Trenutno imamo samo jednog korisnika ove usluge, on je u procesu osamostaljivanja, i polako ga pripremamo da napusti uslugu, a za koji mesec njeno korišćenje nastaviće dva nova korisnika. Nadamo se da ćemo u 2019.godini uspeti da obezbedimo jednu stambenu jedinicu za stanovanje uz podršku za devojčice koje napuštaju sistem socijalne zaštite.” kaže

Za time će biti potrebe već na jesen, jer tada nekoliko devojčica napušta hraniteljske porodice.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Kultura