30. Septembar 2022.

12:50 ČETVRTAK, 5. 03. 2020. - 12:50 Izvor: JKP Drugi oktobar

SVETSKI DAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Svetski dan energetske efikasnosti obeležava se 05. marta, u čast prvog sastanka svetskih stručnjaka, na temu energetske efikasnosti, održanog na ovaj dan 1998. u Velsu, u Austriji, na kome se razgovaralo o energetskoj krizi u svetu i njenim mogućim rešenjima. Na ovaj dan svako od nas treba da razmisli koliko racionalno troši energiju u svom domaćinstvu, na radnom i svakom drugom mestu, da ne narušava kvalitet života.

podeli

Svakoga dana ljudi upotrebljavaju energiju u najrazličitije svrhe: za grejanje, hlađenje, osvetljenje, proizvodnju, zabavu itd. Načini na koji se energija koristi bitno utiču na našu okolinu i život, stoga je veoma važno ne samo da li štedimo energiju, već i da li je koristimo na najefikasniji način.

Važno je napraviti razliku između dva pojma, koja se u poslednje vreme sve više upotrebljavaju, a to su upravo ušteda energije i energetska efikasnost.

Ušteda energije podrazumeva sve ono što preduzimamo da ne bismo rasipali energiju – to su jednostavni koraci koji svi mogu da usvoje kao način ponašanja, od gašenja svetla nakon izlaska iz prostorije do recikliranja plastične ili aluminijumske ambalaže.

Energetska efikasnost je pojam koji se odnosi na upotrebu tehnologije za čiji rad je potrebno manje energije – kao dobar primer mogu da posluže štedljive led sijalice koje troše manje energije umesto klasičnih sijalica pri tom dajući istu količinu svetlosti.

Najčešće mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja gubitaka energije i povećanja eneregetske efikasnosti su:

Zamena neobnovljivih energenata obnovljivim,

Zamene energetski neefikasnih potrošača efikasnijim,

Izolacija prostora koji se greje ili hladi,

Zamena dotrajale ili neefikasne stolarije prostorija koje se greju ili hlade,

Ugradnja mernih i regulacionih uređaja,

Zamena ili ugradnja efikasnih sistema za grejanje, klimatizaciju ili ventilaciju.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve