29. Septembar 2020.

13:56 PETAK, 14. 02. 2020. - 13:56 Autor: Ana Marić

ODRŽANA XLV SEDNICA SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Danas je održana XLV sednica Skupštine grada Vršca nakojoj su odbornici razmatrali i usvojili ukupno trinaest tačaka predloženog Dnevnog reda.

podeli

Nakon usvajanju zapisnika sa protekle sednice odbornici su usvojili predloženi Dnevni red sa dodatnih šest tačaka.Kao prva tačka razmatrano je Donošenje odluke o odvodjenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda.

Do sada se akcenat stavljao na odvodjenje i prečišćavanje otpadnih voda a sada je cilj rešavanje atmosferskih voda za šta su budžetom već predvidjena odredjena sredstva.

Lokalna samouprava grada Vršca odabrana je od strane KFV banke i Vlade republike Srbije za izgradnju,najpre studije izvodljivost i projekta, a nakon toga i atmosferske kanalizacije ,investicija vredna osam miliona evra od čega je udeo grada manji od 5%.

Nakon usvajanja prve tačke Dnevnog reda odbornici su usvojili više tačaka koje se odnose na vlasnička,imovinska pitanja a zatim je razmatrano donošenje Odluke o konverziji potraživanja JKP“Drugi oktobar“ u kapital Centra Milenijum po osnovu duga od 59 miliona dinara:

Nakon zakonskog tumačenja opravdanja ove odluke od strane v.d direktora JKP“Drugi oktobar“ i ova odluka je usvojena.

Doneto je rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije i usvojen program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Vršca,pored ostalih tačaka koje su jednoglasno usvojene razmatrana je i usvojena tačka koja se odnosi na promenu namene poteza stara Zelena pijaca ,od parkinga u gradjevinsku zonu.

Nakon izgradnje i prodaje novoizgradjenih stambenih jedinica novac bi mogao da se preusmeri na izgradnju potrebnih objekata kao što je dečiji vrtić, naglasio je Živković.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve