28. Februar 2020.

13:39 UTORAK, 21. 01. 2020. - 13:39 Autor: Marija Trišić

POČELA SA RADOM ELEKTRONSKA OGLASNA TABLA SUDA

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da je od 1. januara ove godine počela sa radom elektronska oglasna tabla suda – eTabla, na kojoj građani i pravna lica mogu da pronađu sva pismena iz izvršnog postupka koja im nisu uspešno uručena lično od strane suda ili javnog izvršitelja.

podeli

Elektronska oglasna tabla, koju je uspostavilo Ministarstvo pravde u saradnji sa projektom „Vladavine prava“ USAID-a, zamenila je dosadašnje fizičke oglasne table po sudovima, čime je povećana odgovornost, transparentnost i efikasnost pravosuđa. Na taj način građanima i privredi omogućen je brz i jednostavan uvid u sadržaje oglasnih tabli sudova na jednom mestu, odnosno na internetu.

Ovim savremenim rešenjem unapređuje se zaštita ljudskih prava, s obzirom na to da će putem eTable svim strankama u postupcima izvršenja i obezbeđenja pred sudovima Srbije biti dostupna dokumenta relevantna za njihova prava i obaveze u tim postupcima, a koja im nisu mogla biti lično uručena. Pored funkcije isticanja i skidanja akata na oglasnu tablu suda, elektronska oglasna tabla će služiti i za vođenje posebne evidencije o tome kada su akt ili dokument istaknuti na elektronskoj oglasnoj tabli i kada su skinuti s nje.

Imajući u vidu da trenutno sudovi nemaju mogućnost da vode navedene sveobuhvatne i potpune evidencije, ova funkcionalnost će predstavljati još jedno unapređenje rada sudova. Na jednom mestu, u elektronskom formatu, biće dostupni svi podaci koji se odnose na dostavu putem oglasne table, čime se direktno utiče na efikasnosti i ekonomičnost postupka, kako pred sudom, tako i pred javnim izvršiteljima.

Uvođenje elektronske oglasne table omogućava da svi sudovi ubuduće imaju jedinstvenu oglasnu tablu, a građani će sa jedne veb-adrese moći da saznaju koja se sve dokumenta iz postupaka izvršenja odnose na njih ukoliko im ona nisu lično uručena putem pošte. U narednim fazama, građani će takođe imati mogućnost da, uz prethodnu registraciju, dobiju informacije i putem elektronske pošte ili SMS poruke kada se na oglasnoj tabli istakne dokument koji se odnosi na njih.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Vesti