12. Avgust 2020.

10:56 UTORAK, 10. 12. 2019. - 10:56 Izvor: Tv Banat

MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

Danas je je deseti decembar – Međunarodni dan ljudskih prava. Tim povodom, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman poziva sve nosioce javnih funkcija da ljudskim pravima pristupaju sa istom onom posvećenošću, ozbiljnošću i odgovornošću sa kojom su tvorci Univerzalne deklaracije stvarali taj dokument.

podeli

 
Tv Banat

Kao institucija zadužena za zaštitu i unapređenje ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman zahteva od organa uprave, javnih preduzeća i ustanova koje vrše upravna i javna ovlašćenja da o pravima, interesima i obavezama građana odlučuju brzo, efikasno, stručno, zakonito i transparentno.

Podsećajući na reči iz Univerzalne deklaracije da se svi ljudi rađaju slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima, Pokrajinski ombudsman apeluje na građane da se jedni prema drugima odnose u duhu bratstva, posebno kada su u pitanju ranjive grupe poput dece, starih, osoba sa invaliditetom, bolesnih, socijalno ugroženih, manjina, pripadnika LGBT populacije…

U svom radu Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman se oslanja na uticaj javnosti. Da bi kritički i emancipatorski potencijali javnosti mogli da dođu do izražaja, mediji moraju biti objektivni, jer samo takvi mogu, po dubokom uverenju Pokrajinskog ombudsmana, doprineti ostvarenju prava navedenih u Univerzalnoj deklaraciji.

Čestitajući građanima i građankama Međunarodni dan ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman će i dalje biti solidaran sa svim žrtvama kršenja ljudskih prava i energičan u osudi onih koji ta prava krše.

Tv Banat
Zvanični logo ljudskih prava, izabran 2011. godine u takmičenju između više od 15.000 predloga iz preko 190 zemalja, predstavlja simbol nastao spajanjem dva univerzalna motiva - ljudske šake i ptice. Logo pod nazivom Free as a man (slobodan kao čovek), kreirao je srpski dizajner Predrag Stakić, sa ciljem da podseća da su ljudska prava i slobode neotuđivi i da pripadaju svima, bez razlike.

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve