04. April 2020.

 • 07:00 Na tragu prirode 37. + 38.
 • 09:00 Kuhinjica - premijera
 • 09:23 Zdrav domaćin /r
 • 10:00 120 sekundi
 • 10:04 Vojvođanska događanja/ r
 • 10:30 Zoom /r
 • 11:00 120 sekundi
 • 11:07 Serija: „ Bela robinja „ 98.-repriza
 • 11:33 Vojvođanska aktivizacija / r
 • 12:00 120 sekundi
 • 12:07 Serija: „ Operativci “ 14. / repriza
 • 13:00 120 sekundi
 • 13:20 Naš gost/r
 • 14:00 120 sekundi
 • 14:07 Srpska istorijska čitanka 66.
 • 14:26 Velikani 15.
 • 14:32 Stubovi kulture: muzej ive andrica
 • 15:00 120 sekundi
 • 15:07 Na tragu prirode 37. + 38.
 • 16:01 120 sekundi
 • 16:18 Serija: „ Bela robinja „ 99. - premijera
 • 17:00 Dnevnik
 • 17:19 Nedeljnik – premijera
 • 18:00 120 sekundi
 • 18:04 Kuhinjica 
 • 18:28 Jestive biljne vrste: Pirinač
 • 18:33 Beli luk i papričica / r
 • 19:00 120 sekundi
 • 19:04 Vojvođanska događanja
 • 19:31 Emisija na rumunskom
 • 19:44 Da pitamo 
 • 20:00 Dnevnik
 • 20:15 Domaćin
 • 20:28 Domaćin – nastavak
 • 21:00 120 sekundi
 • 21:04 Hektar
 • 21:14 Preventivom do zdravlja- premijera
 • 21:35 Srpska istorijska čitanka 66.
 • 22:00 Dnevnik
 • 22:15 Da pitamo 
 • 22:32 Serija: “ Bela robinja “  99. - repriza
 • 23:00 120 sekundi
 • 23:03 SERIJA: „ Operativci „ 15. - premijera
 •                                             NOĆNI PROGRAM
 •    
 • 00:00 Preventivom do zdravlja /r
 • 01:30 Nedeljnik /r
 • 02:15 Na tragu prirode 37. + 38.
 • 03:20 Domaćin /r
 • 04:05 Vojvođanska događanja  /r
 • 04:31 Srpska istorijska čitanka 66.
 • 04:57 Velikani 15.
 • 05:07 Serija: “ Bela robinja “  99. - repriza
 • 05:33 Da pitamo /r
 • 05:45 Beli luk i papričica / r
 • 06:07 SERIJA: „ Operativci „ 15. - repriza
   

podeli