09. Decembar 2019.

07:06 Na tragu prirode 156. + 157.

09:00 Kuhinjica - premijera

09:23 Jestive biljne vrste: Orah

09:28 Zlatna ravnica / r

10:00 120 sekundi

10:06 Vojvođanska događanja/ r

10:33 Zrno života

11:01 120 sekundi

11:08 Serija: “ Bela robinja “  02. - repriza

11:35 Balkanorama /r

12:00 120 sekundi

12:07 Serija: „ Operativci“ 02.

13:00 120 sekundi

13:08  Vojvođanski školski vesnik /r

13:30 Neke važne stvari /r

14:00 120 sekundi

14:07 Srpska istorijska čitanka 13.

14:24 Stubovi kulture: Botanička bašta Jevremovac

14:51 Oktobar Fest Jasenovo 2019.

15:00 120 sekundi

15:06 Na tragu prirode 156. + 157.

16:00 120 sekundi

16:05 Serija: “ Bela robinja “  03. - premijera

16:32 Poslovni intermeco - premijera

17:00 Dnevnik

17:18 Vodič kroz dijabetes / r

18:00 120 sekundi

18:10 Sporticom – premijera

18:35 Kuhinjica repriza

19:00 120 sekundi

19:04 Vojvođanska događanja

19:33 Vojvođanski biznis - premijera

20:00 Dnevnik 

20:30 Pet friendly -premijera

21:00 120 sekundi

21:04 Srpska istorijska čitanka 13.

21:21 Stubovi kulture: Botanička bašta Jevremovac

21:47 Oktobar Fest Jasenovo 2019.

22:00 Dnevnik 

22:30 Serija: “ Bela robinja “  03.- repriza

23:00 120 sekundi

23:04 Serija: „ Operativci“ 03. - premijera

 

                                          NOĆNI PROGRAM

00:00 Pet friendly

01:30 Na tragu prirode 157. + 158.

02:23 Trend setter /r

03:00 Srpska istorijska čitanka 13.

03:17 Stubovi kulture: Botanička bašta Jevremovac

03:43 Oktobar Fest Jasenovo 2019.

04:00 Vojvođanska događanja / r

04:30 Vojvođanski biznis / r

05:00 Serija: “ Bela robinja “  03.- repriza

05:30 Sporticom

06:00 Serija: „ Operativci“ 03. - repriza

podeli