16. Jun 2019.

 • 07:00 Na tragu prirode
 • 07:54 Horoskop
 • 08:00 Meridijanima
 • 08:54 Ljudi i događaji
 • 09:00 Kuhinjica - premijera
 • 09:25 Jestive biljne vrste: Suncokret
 • 09:30 Neke važne stvari /r
 • 10:00 120 sekundi
 • 10:03 Vremenska prognoza
 • 10:03 Kursna lista
 • 10:03 Stanje na putevima
 • 10:06 Vojvođanska događanja /r
 • 10:31 ZOOM / r
 • 11:00 120 sekundi
 • 11:02 Vreme
 • 11:03 Kursna lista
 • 11:04 Stanje na putevima
 • 11:07 Serija: “ Zlatni glas “. repriza
 • 11:32 Vojvođanska aktivizacija /r
 • 12:00 120 sekundi
 • 12:02 Vreme
 • 12:03 Kursna lista
 • 12:04 Stanje na putevima
 • 12:07 Serja: „ Operativci “  / repriza
 • 13:00 120 sekundi
 • 13:03 Vreme
 • 13:04 Kursna lista
 • 12:05 Stanje na putevima
 • 13:10 Naš gost /r
 • 13:40 Lavovske priče /r
 • 14:00 120 sekundi
 • 14:02 Vreme
 • 14:04 Kursna lista
 • 14:05 Stanje na putevima
 • 14:08 Srpska istorijska čitanka .
 • 14:19 Velikani
 • 14:24 Putujte sa nama
 • 14:46 Razglednica
 • 14:50 Ljudi i događaji
 • 14:55 Horoskop
 • 15:00 120 sekundi
 • 15:02 Vreme
 • 15:03 Kursna lista
 • 15:04 Stanje na putevima
 • 15:07 Na tragu prirode
 • 16:00 120 sekundi
 • 16:02 Vreme
 • 16:03 Kursna lista
 • 16:04 Stanje na putevima
 • 16:08 Serija: “ Zlatni glas “  - premijera
 • 16:32 Vojvođanski školski vesnik - premijera
 • 17:00 Dnevnik
 • 17:15 Vreme
 • 17:15 Kursna lista
 • 17:15 Stanje na putevima
 • 17:18 Nedeljnik -premijera
 • 18:03 120 sekundi
 • 18:03 Vreme
 • 18:04 Razglednica
 • 18:13 Eko Vojvodina - premijera
 • 18:33 Kuhinjica / repriza
 • 19:00 120 sekundi
 • 19:03 Vreme
 • 19:04 Vojvođanska događanja - premijera
 • 19:33 Emisija na rumunskom
 • 19:44 Da pitamo - premijera
 • 20:00 Dnevnik
 • 20:15 Vreme
 • 20:30 Domaćin - premijera
 • 21:00
 • 120 sekundi
 • 21:03 Vreme
 • 21:04 Preventivom do zdravlja - premijera
 • 21:24 Srpska istorijska čitanka
 • 21:40 Velikani
 • 21:45 Putujte sa nama
 • 22:00 Dnevnik
 • 22:15 Vreme
 • 22:17 Da pitamo / r
 • 22:30 Serija: “ Zlatni glas “  - Repriza
 • 23:00 120 sekundi
 • 23:03 Vreme
 • 23:04 Serja: „ Operativci“  - premijera
 • NOĆNI PROGRAM
 • 23:57 Eko Vojvodina /r
 • 00:15 Putujte sa nama
 • 00:21 Horoskop
 • 00:30 Meridijanima
 • 01:24 Nedeljnik /r
 • 02:25 Na tragu prirode .
 • 03:25 Preventivom do zdravlja / r
 • 04:00 Vojvođanska događanja /r
 • 04:30 Srpska istorijska čitanka .
 • 04:46 Velikani .
 • 04:51Putujte sa nama
 • 05:00 Serija: “ Zlatni glas “  - Repriza
 • 05:27 Putujte sa nama
 • 05:37 Da pitamo /r
 • 05:48 Eko Vojvodina / r
 • 06:02 Serja: „ Operativci“  / r

podeli

Emisije

Pogledaj sve