21. Mart 2019.

 • 07:00 Lekcije iz geografije 48. -premijera
 • 07:15 Putujte sa nama
 • 07:23 Na tragu prirode
 • 08:00 Meridijanima
 • 08:54 Ljudi i događaji
 • 09:00 Kuhinjica repriza
 • 09:19 Jestive biljne vrste: Praziluk
 • 09:24 Horoskop
 • 09:30 Vojvođanska aktivizacija/r
 • 09:53 Putujte sa nama
 • 10:00 120 sekundi
 • 10:03 Vremenska prognoza
 • 10:03 Kursna lista
 • 10:03 Stanje na putevima
 • 10:06 Vojvođanska događanja / r
 • 10:33 LOVIŠTE /r
 • 11:00 120 sekundi
 • 11:02 Vreme
 • 11:03 Kursna lista
 • 11:04 Stanje na putevima
 • 11:07 Serija: “ Crna udovica “ 139./ repriza
 • 11:34 Slike života /r 17.
 • 12:00 120 sekundi
 • 12:02 Vreme
 • 12:03 Kursna lista
 • 12:04 Stanje na putevima
 • 12:07 Film: „ The man with a golden arm“
 • 13:00 120 sekundi
 • 13:03 Vreme
 • 13:04 Nastavak filma
 • 14:00 120 sekundi
 • 14:03 Vreme
 • 14:03 Nastavak filma
 • 14:05 Srpska istorijska čitanka
 • 14:22 STUBOVI KULTURE - Muzej Jovana Cvijića
 • 15:00 120 sekundi
 • 15:02 Vreme
 • 15:03 Kursna lista
 • 15:04 Stanje na putevima
 • 15:07 Na tragu prirode
 • 16:00 120 sekundi
 • 16:02 Vreme
 • 16:03 Kursna lista
 • 16:04 Stanje na putevima
 • 16:05 Serija: “ Crna udovica “ 140.-premijera
 • 16:32 Vojvođanska aktivizacija/r
 • 17:00 Dnevnik
 • 17:15 Vreme
 • 17:15 Kursna lista
 • 17:15 Stanje na putevima
 • 17:30 Slike života 17. / r
 • 18:00 120 sekundi
 • 18:04 Vreme
 • 18:03 Velikani
 • 18:13 ZOOM - premijera
 • 18:38 Kuhinjica repriza
 • 19:00 120 sekundi
 • 19:03 Vreme
 • 19:04 Vojvođanska događanja - premijera
 • 19:33 Zoom /r
 • 19:55 Ljudi i događaji
 • 20:00 Dnevnik
 • 20:15 Vreme
 • 20:16 Domaćin 51. - premijera
 • 21:02 120 sekundi
 • 21:04 Vreme
 • 21:05 Srpska istorijska čitanka
 • 21:22 Velikani
 • 21:27 STUBOVI KULTURE - Muzej Jovana Cvijića
 • 21:51 Ljudi i događaji
 • 22:00 Dnevnik
 • 22:15 Vreme
 • 22:17 Putujte sa nama
 • 22:26 Serija: “ Crna udovica “ 140. - Repriza
 • 23:00 120 sekundi
 • 23:03 Vreme
 • 23:04 Film: „ The man with a golden arm“
 • NOĆNI PROGRAM
 • 01:03 Meridijanima
 • 01:54 Domaćin /r
 • 02:43 Na tragu prirode
 • 03:32 Srpska istorijska čitanka
 • 03:49 Velikani
 • 03:54 STUBOVI KULTURE - Muzej Jovana Cvijića
 • 04:18 ZOOM / r
 • 04:43 Serija: “ Crna udovica “ 140./ Repriza
 • 05:09 Film: „ The man with a golden arm“

podeli