05. Jul 2020.

15:59 UTORAK, 4. 12. 2018. - 15:59 Izvor: Tv Banat

SAZNAJ VIŠE O TRADICIJI I OBRAZOVANJU – AFLA MAI MULTE DESPRE TRADITIE SI EDUCATIE

U serijalu emicija "Saznaj više o tradiciji i obrazovanju" upoznajemo Vas sa mogućnostima upisa i studiranja na fakultetima i visokim školama u Srbiji i Rumuniji, kao i o događajima koji su obeležili očuvanje tradicije Rumuna u 2018. godini i planovima za budućnost.

podeli

Tv Banat
U razgovoru sa profesorima sa odseka za rumunistiku Filozofskom fakulteta u Novom Sadu, profesorima sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu-nastavno odeljenje Vršac, Visoke škole strukovnih studija „Mihajlo Pavlov“ u Vršcu, dobijene su konkretne informacije i podaci o istorijatu ovih institucija, mogućnostima i uslovima pri upisu i studiranju na maternjem jeziku. Poseban akcenat dat je na informacije vezane za pogodnosti prilikom zapošljavanja u zemlji.

Već duži niz godina pripadnici rumunske nacionalne manjine se opredeljuju za dalje visoko školovanje na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru. O ovim temama svoju reč su u emisijama dali, direktno, najupućeniji ljudi sa Temišvarskog univerziteta.

Bitnu ulogu u očuvanju tradicije imaju Zavod za kulturu Vojvođanskih Rumuna, nevladine organizacije, ljudi koji promovišu pisanu reč i umetnci. U jednom segmentu ovog serijala emisija, upravo zbog ovoga, smo posvetili naročitu pažnju njihovim aktivnostima u 2018. godini, kao i o planovima na polju očuvanja kulture i tradicije za naredni period. Kao poseban podstrek mladoj populaciji Rumuna u Srbiji bilo je gostovanje studenata sa Fakulteta muzike i dramske umetnosti u Temišvaru i izvrsnog glumca sa međunarnom karijerom, koji su svojim primerom pokazali da svako treba da sledi svoj put i da uz odlično obrazovanje u svojoj struci mogu da se postignu izvanredni rezultati u svojoj sredini, kao i u celom svetu.

Zahvaljujemo se svim gostima i saradnicima koji su dali svoj doprinos u realizaciji ovog serijala emisija.

Emisiju možete gledati utorkom od 20:30 premijerno. A reprizu sredom od 21:00.

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve