21. Mart 2019.

16:48 PETAK, 2. 11. 2018. - 16:48 Izvor: Tv Banat

SEĆANJE NA STEVANA RADAKA

Sinoć je u sali bisokopa Kulturnog centra Vršac organizovano književno veče „Sećanja na pesnika Stevana Radaka“. O pesniku je govorio njegov prijatelj i kolega književnik Živojin Petrović, a u programu su učestvovali i članovi Vršačkog književnog kluba.

podeli

Stevan Radak bio je i prozni pisac, ali pre svega pesnik, koji je svoju poeziju stvarao pod uticajem Vaska Pope, što će u Radakovim delima primetiti svi koji poznaju Vaskovu poeziju. Prisećajući se njegovog života i stvaralaštva, ove večeri predstavljena je zbirka poezije Noćno pecanje, njegova prva knjiga objavljena 1983. I kada je pisao Vršcu, nikada se nije zadržavao samo na lokalnim motivima:

„Iako su lokalni motivi u svim ciklusima – Vršačka kula, Vršački breg, Kanal DTD na kraju krajeva, i sve ostalo, što se tiče pre svega knjige noćno pecanje, zaista prisutni kao uslovno rečeno lokalni motivi, on ih je uvek uzdizao i uvek im davao jednu univerzalnu konotaciju, koja se ne može meriti ni sa jednim pesnikom koji je došao posle njega, osim Vaska Pope“, navodi književnik Živojin Petrović.

I Radak se, poput Pope, držao slobodnog, otvorenog stiha, i bio, kako kaže Petrović, još komunikativniji sa konzumentima njegovog stvaralaštva, odnosno čitaocima. Ove večeri pomenuta je i Radakova zbirka pesama Suočenje, objavljena 1990., u kojoj je poezija bila više hermetička, ali i njegove knjige proze – Igračka sa poljane iz 1995. i Kad ništa nije cvetalo, iz 2002. Radak nije bio preterano angažovani pisac, ali je na specifičan način slušao tradiciju:

„Pre svega jedno ogromno srpsko (i to naglašavam) literarno nasleđe, i mogu slobodno da kažem, grubo rečeno, ćirilično, zato što su stvari kod njega bile srpske pre svih stvari koje su se javile, nažalost, kao već jedna kič komponenta kad je u pitanju Srpstvo. Ali on je prema toj tradiciji, naročito srednjevekovnoj, imao jedan sakralni odnos. Znači, Stevan Radak je bio neka vrsta „sveštenika“ reči“, zaključuje Petrović.

Ovo književno veče bilo je nalik stvaraocu kojem je posvećeno, skromno, tiho, ali sa snagom reči koja ostaje u mislima, koje obuzima čoveka onako kako nijedan pesnik sem Stevana Radaka nije umeo. Kako smatra Petrović, Radak je nepravedno zapostavljen, iako i kritičari kažu da je bio jedan od najvećih pesnika sa ovih prostora, posle Vaska Pope. Publika, ne tako brojna ali probrana, ove večeri mu je ukazala pažnju i poštovanje kakvo sa sigurnošću zaslužuje.

Pogledajte video:

podeli

Slične vesti

Program na rumunskom