19. Novembar 2019.

Emisija OPŠTINA PLANDIŠTE REALIZOVALA DOSTA PROJEKATA UZ PODRŠKU VIŠIH INSTANCI