19. Novembar 2019.

Emisija 120 GODINA OD IZGRADNJE RUMUNSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U MARGITI