27. Novembar 2020.

12:28 ČETVRTAK, 19. 03. 2020. - 12:28 Izvor: Opština Alibunar

OBAVEŠTENJE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE ALIBUNAR

Na osnovu odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020) a radi sprečavanja epidemije COVID-19 na teritoriji opštine Alibunar, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Alibunar na četvrtoj vanrednoj sednici održanoj dana 18.03.2020. godine doneo je određene naredbe i zaključke. Sve naredbe i zajključke prenosimo u celosti:

podeli

N A R E D B E

1. Radno vremena ugostiteljskih objekata i objekata zabavnog karaktera na teritoriji opštine Alibunar ograničava se na period od 07,00 do 17,00 časova.

2. Nalaže se zatvaranje centara i klubova za odrasle i starije na teritoriji opštine Alibunar.

3. Nalaže se formiranje pozivnog (kol) centra na nivou JLS za prijem poziva graćana kojima je potrebna pomoć ili dostava namirnica i lekova. Rad pozivnog (kol) centra organizovaće se od 00.00 do 24.00 časova. Brojevi telefona pozivnog (kol) centra; 013/641-245 i 013/641-225.

4. Nalaže se Crvenom krstu opštine Alibunar da organizuje i obuči dobrovoljce i volontere koji se jave na javni poziv za pomoć najstarijim sugrađanima, kao što je donošenje namirinca i lekova na kućnu adresu.

5. Nalaže se elektronskim i štampanim medijima na teritoriji Opštine Alibunar da emituju aktuelna uputsva o ponašanju i merama za sprečavanje širenja virusa „KORONA“ kao i štampanje letaka sa preporukama za raspodelu.

6. Nalaže se JKP "Univerzal" Alibunar da sopstvenim kapacitetom vrši dodatno čišćenje javnih površina i ulica, dezinfekcija javnih prostora i učestvuje u zadacima koje će im davati Štab.

7. Nalaže se JATP "Alibunar" Alibunar da sopstvenim kapacitetom učestvuje u zadacima koje će im davati Štab.

8. Nalaže se Centru za socijalni rad "1 Mart" Alibunar da sopstvenim kapacitetom učestvuje u zadacima koje će im davati Štab.

9. Nalaže se Crvenom krstu Alibunar da sopstvenim kapacitetom učestvuje u zadacima koje će im davati Štab.

10. Nalaže se Domu zdravlja Alibunar da sopstvenim kapacitetom učestvuje u zadacima koje će im davati Štab.

11. Nalaže se članovima Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Alibunar da pristupe hitnom prikupljanju podataka o građanima i starim licima na teritoriji njihovih mesnih zajednica kojima je potrebna pomoć u nabaci hrane i lekova, kao i za upućivanje pomoći i koordinaciju i komunikaciju sa građanima i starim licima.

Takođe, na osnovu odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020) a radisprečavanja epidemije COVID-19 na teritoriji opštine Alibunar, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Alibunar na četvrtoj vanrednoj sednici održanoj dana 18.03.2020. godine doneo je

Z A K Lj U Č K E

1. Da se pozovu svi dobrovoljci i volonteri da se jave Crvenom krstu u Alibunaru u cilju organizovanja pomoći najstarijim sugrađanima, kao što je donošenje namirinca i lekova na kućnu adresu.

2. Zaključak o obrazovanju i imenovanju stručno-operativnog tima Štaba za efikasno sprovođenje mera koje iziskuje vanredno stanje.

KOMANDANT ŠTABA

Dušan Dakić

podeli

Slične vesti

COVID - 19

Emisije

Pogledaj sve